ارتش سرخ دات کام

تحلیل ها

تاريخچه ديدارهاي پرسپوليس و اس ...

نویسنده : ارتش سرخ

-

نظرات : 0 اظهار نظر

-

14 سال پیش

تاريخچه ديدارهاي پرسپوليس و استقلال

تاريخچه ديدارهاي پرسپوليس و استقلال
ارتش سرخ دات کام :

دربي تهران همواره از حساسيت خاصي برخوردار است. پرسپوليس و استقلال از سال 1347رودروي يكديگر قرار گرفتند. اين دو تيم ساعت 14:30 فردا(چهارشنبه) دربي 68 را برگزار مي كنند.
در 67 بازي گذشته استقلال 20 بار موفق به شكست حريف خود شده كه 3 بار آن با راي فدراسيون فوتبال بوده است. 31 بازي دو تيم با تساوي به پايان رسيده و 16 مرتبه هم پرسپوليس فاتح دربي بوده است.

نتايج 66 دربي گذشته به شرح زير است:

1- شانزدهم فروردين سال 1347
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

2- بيستم دي سال 1347
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

3- سيزدهم مرداد سال 1348
پرسپوليس يك - استقلال 3
گل ها: احمد منشي زاده(8)، علي جباري (44) و كارو حق ورديان (88) براي استقلال – كاظم گنجاپور (72) براي پرسپوليس

4- هفدهم بهمن سال 1348
پرسپوليس صفر - استقلال 3
(اين اولين بازي ناتمام دو تيم بود كه نتيجه آن با راي فدراسيون فوتبال 3 بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

5- سوم مهر سال 1349
پرسپوليس 2 - استقلال 3
گل ها: جواد قراب (73)، كارو حق ورديان (87) وعباس مژدهي (88) براي استقلال – علي پروين (7) و حسين كلاني (23) براي پرسپوليس

6- بيست و هفتم دي سال 1349
استقلال 3 - پرسپوليس صفر
(اين دومين بازي ناتمام دو تيم كه نتيجه آن با راي فدراسيون فوتبال 3 بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

7- بيست و هشتم خرداد سال 1350
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: غلامحسين مظلومي ( 30) براي استقلال – صفر ايرانپاك (90) براي پرسپوليس

8- پانزدهم بهمن سال 1350
پرسپوليس 4 - استقلال يك
گل ها: حسين كلاني (43 و 90)، صفر ايرانپاك (56) و محمود خوردبين (75) براي پرسپوليس – علي جباري (73) براي استقلال

9- سوم فروردين سال 1351
پرسپوليس 2- استقلال صفر
گل ها: صفر ايرانپاك (50) و حسين كلاني (89) براي پرسپوليس

10- يازدهم اسفند سال 1351
استقلال 2 - پرسپوليس صفر
گل ها: علي جباري (40 و 87) براي استقلال

11- بيست و پنجم خرداد سال 1351
استقلال يك - پرسپوليس صفر
گل: رضا عادلخاني (3) براي استقلال

12- شانزدهم شهريور سال 1352
پرسپوليس 6 - استقلال صفر
گل ها: همايون بهزادي (50 و 86 و 90)، ايرج سليماني (45 و 56) و حسين كلاني (32) براي پرسپوليس

13- هجدهم آذر سال 1352
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: همايون بهزادي (46) براي پرسپوليس – علي جباري (70) براي استقلال

14- چهارم خرداد سال 1353
استقلال يك - پرسپوليس صفر
گل: حسن روشن (88) براي استقلال

15 - بيست و هفتم آذر سال 1353
پرسپوليس 2 - استقلال يك
گل ها: صفر ايرانپاك (50) و اسماعيل حاج رحيمي پور (70) براي پرسپوليس – غلامحسين مظلومي (60) براي استقلال

16- پانزدهم ارديبهشت سال 1354
استقلال 3 - پرسپوليس يك
گل ها: غلامحسين مظلومي (11 و 62) و مسعود مژدهي (47) براي استقلال – صفر ايرانپاك (53) براي پرسپوليس

17- بيست و پنجم مهر سال 1354
پرسپوليس 2 - استقلال صفر
گل ها: جهانگير فتاحي (22) و اسماعيل حاج رحيمي پور (38) براي پرسپوليس

18- بيست و هفتم اسفند سال 1354
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: مسعود مژدهي (20) براي استقلال – محمود خوردبين (85) براي پرسپوليس

19- دوم مهر سال 1355
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: هادي نراقي (26) براي استقلال – علي پروين (40) براي پرسپوليس

20- هجدهم ارديبهشت سال 1356
استقلال 3 - پرسپوليس صفر
گل ها: محرم عاشوري (45)، حسن روشن (83) و سعيد مراغه چيان (88) براي استقلال

21- هجدهم آذر سال 1356
پرسپوليس 2 - استقلال يك
گل ها: صفر ايرانپاك (15 و 34) براي پرسپوليس – حسن روشن (85) براي استقلال

22- بيست و پنجم آبان سال 1358
استقلال يك - پرسپوليس صفر
گل: غلامرضا فتح آبادي (42) براي استقلال

23- سيزدهم تير سال 1359
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

24 - شانزدهم مهر سال 1360
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

25- هفدهم دي سال 1361
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: غلامرضا فتح آبادي (10) براي پرسپوليس – بهتاش فريبا (87) براي استقلال

26- پانزدهم مهر سال 1362
استقلال يك - پرسپوليس صفر
گل: پرويز مظلومي (59) براي استقلال

27- بيست و پنجم خرداد سال 1365
پرسپوليس 3 - استقلال صفر
گل ها: شاهرخ بياني (12و 52) و ناصر محمدخاني ( 62) براي پرسپوليس

28- هفتم فروردين سال 1366
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

29- هجدهم شهريور سال 1367
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: فرشاد پيوس (46) براي پرسپوليس – جعفر مختاري فر (60) براي استقلال

30- نوزدهم اسفند سال 1367
پرسپوليس صفر(4) - استقلال صفر(2)
اين مسابقه در چارچوب رقابت هاي جام حذفي برگزار شد و پرسپوليس در ضربات پنالتي استقلال را مغلوب كرد.

31- هفدهم آذر سال 1368
پرسپوليس يك - استقلال صفر
گل: رضا عابديان (18) براي پرسپوليس

32- چهارم خرداد سال 1369
استقلال 2 - پرسپوليس يك
گل ها: عباس سرخاب (46) و عبدالصمد مرفاوي (72) براي استقلال – نادر مير احمديان (12) براي پرسپوليس

33- بيست و هشتم دي سال 1369
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: شاهرخ بياني (62) براي استقلال – فرشاد پيوس (75) براي پرسپوليس

34- چهارم بهمن سال 1370
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

35- پانزدهم اسفند سال 1370
استقلال 2 - پرسپوليس صفر
گل ها: عبدالصمد مرفاوي (8) و صادق ورمزيار (15) براي استقلال

36- هشتم خرداد سال 1371
استقلال يك - پرسپوليس صفر
گل: عبدالصمد مرفاوي (48) براي استقلال

37 - يازدهم دي سال 1371
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

38 - پانزدهم دي سال 1373
استقلال 3- پرسپوليس صفر
(اين سومين بازي ناتمام دو تيم بود كه نتيجه آن با راي فدراسيون فوتبال 3 بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

39- هفتم بهمن سال 1373
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

40- ششم مرداد سال 1374
استقلال 3 - پرسپوليس يك
گل ها: ادموند اختر (7)، صادق ورمزيار (16) و محمد تقوي (36) براي استقلال – مرتضي كرماني مقام (49) براي پرسپوليس

41- هشتم دي سال 1374
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

42- بيست و هفتم مهر سال 1375
پرسپوليس يك - استقلال صفر
گل: ادموند بزيك (87) براي پرسپوليس

43- بيستم تير سال 1376
پرسپوليس 3 - استقلال صفر
گل ها: ادموند بزيك (30)، مهدي مهدوي كيا (70) و بهنام طاهرزاده (87) براي پرسپوليس

44- بيست و دوم آبان سال 1377
پرسپوليس يك - استقلال صفر
گل ها: مهدي هاشمي نسب (45) براي پرسپوليس

45- دوم فروردين سال 1378
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: مهدي هاشمي نسب (3) براي پرسپوليس – فرد ملكيان (43) براي استقلال

46- بيستم تير سال 1378
پرسپوليس 2 - استقلال يك
گل ها: مهدي هاشمي نسب (12) و افشين پيرواني (85) براي پرسپوليس – سهراب بختياري زاده (50) براي استقلال

47- دوم مهر سال 1378
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

48- هشتم اسفند سال 1378
پرسپوليس 2 - استقلال صفر
گل ها: مهدي هاشمي نسب (8) و پايان رافت (80) براي پرسپوليس

49- نهم دي سال 1379
پرسپوليس 2 - استقلال 2
گل ها: بهروز رهبري فر(57) و علي كريمي(89) براي پرسپوليس – محمد نوازي(67) و مهدي هاشمي نسب(86) براي استقلال

50- پنجم اسفند سال 1379
استقلال يك - پرسپوليس صفر
گل: عليرضا اكبرپور (72) براي استقلال

51 - بيست و هشتم اسفند سال 1380
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: رضا جباري (25) براي پرسپوليس – محمد نوازي (38) براي استقلال

52- نوزدهم ارديبهشت سال 1381
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

53 - بيستم دي سال 1381
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: علي سامره (1) براي استقلال – علي انصاريان (70) براي پرسپوليس

54- بيست و سوم خرداد سال 1382
پرسپوليس 2 - استقلال يك
گل ها: يحيي گل محمدي (11) و بهنام ابوالقاسم پور (50) براي پرسپوليس – عليرضا اكبرپور (63) براي استقلال

55- بيست و پنجم مهر سال 1382
استقلال 2- پرسپوليس يك
گل ها: علي سامره (8) و محمود فكري (57) براي استقلال – عيسي ترائوره (70) براي پرسپوليس

56- سيزدهم بهمن سال 1382
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: داوود سيد عباسي (3) براي استقلال – حامد كاويانپور (20) براي پرسپوليس

57- اول آبان سال 1383
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

58- هفتم اسفند سال 1383
استقلال 3 - پرسپوليس 2
گل ها: غلامرضا عنايتي(68)، محمود فكري(83) و پيروز قرباني(90) براي استقلال – سهراب انتظاري(77) و شيث رضايي(84) براي پرسپوليس

59- چهاردهم آبان سال 1384
استقلال يك - پرسپوليس صفر
گل: غلامرضا عنايتي ( 56 ) براي استقلال

60- نوزدهم اسفند سال 1384
پرسپوليس صفر - استقلال صفر

61- دوازدهم آبان سال 1385
پرسپوليس 2 - استقلال يك
گل ها: مهرزاد معدنچي (23) و مهرداد اولادي (70) براي پرسپوليس – اميرحسين صادقي (17) براي استقلال

62- دهم فروردين 1386
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: عليرضا واحدى نيكبخت (13) براي پرسپوليس – على عليزاده (42) براي استقلال

63- بيست و دوم مهر 1386
استقلال يك - پرسپوليس يك
گل ها: اميد رضا روانخواه (58) براي استقلال - محسن خليلي (83) براي پرسپوليس

64- پانزدهم فروردين ماه 1387
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل ها: محسن خليلي (28) براي پرسپوليس - اميد رضا روانخواه (4) براي استقلال

65 - 12 مهرماه 1387
پرسپوليس يك -استقلال يك
گل ها: علي كريمي (88) براي پرسپوليس- آرش برهاني (46) براي استقلال

66- 25 بهمن 1387
استقلال يك - پرسپوليس يك
گل ها: مجتبي جباري(57) براي استقلال- مازيار زارع (2+90 پنالتي) براي پرسپوليس

67- 10 مهرماه 1388
استقلال يك - پرسپوليس يك
عادل كلاه كج( 49) براي پرسپوليس و فرهاد مجيدي ( 55 ) براي استقلال

68- 14 بهمن 1388(ساعت 14:30)
پرسپوليس؟ - استقلال؟

لینک کوتاه : https://arteshesorkh.com/p/87
نظرت رو بنویس
از حروف انگلیسی استفاده نکن
در حال حاضر فقط کاربرانی که در سایت ثبت نام کرده باشند میتوانند نظر ثبت کنند.
جهت ثبت نام میتوانید اینجا کلیک نمایید.
اولین نفری باشید که نظرش را ثبت می کند.
بازی های پرسپولیس

0-1

پرسپولیس

مس رفسنجان

شنبه, 12 خرداد
ساعت 19:00

ورزشگاه : آزادی

داور : امیر عرب براقی

نظرسنجی

بهترین بازیکن پرسپولیس در لیگ 22 کدام گزینه بود؟

گلزنان برتر پرسپولیس
نام بازیکن تعداد گل
1 عیسی آل‌کثیر 7
2 گئورگی گولسیانی 6
3 شهاب زاهدی 6
4 محمدحسین کنعانی‌زادگان 6
5 اوستون ارونوف 6
6 مهدی ترابی 2
7 دانیال اسماعیلی‌فر 2
8 علی نعمتی 1
9 سعید صادقی 1
10 مرتضی پورعلی‌گنجی 1
11 یاسین سلمانی 1
12 محمد عمری 1
13 امید عالیشاه 1
14 نبیل باهویی 1
15 مسعود ریگی 1
نام بازیکن تعداد گل
1 عیسی آل‌کثیر 3
2 مهدی ترابی 1
3 دانیال اسماعیلی‌فر 1
4 اوستون ارونوف 1
نام بازیکن تعداد گل
1 سعید صادقی 2
2 امید عالیشاه 1
برنامه بازی ها

هفته 30 لیگ برتر

شنبه, 12 خرداد

پیکان 0 - 2 استقلال 19:00
استقلال خوزستان 3 - 1 هوادار 19:00
ملوان 1 - 1 آلومینیوم 19:00
صنعت نفت 0 - 3 تراکتور 19:00
گل گهر 1 - 2 ذوب آهن 19:00
سپاهان 4 - 1 شمس آذر 19:00
پرسپولیس 1 - 0 مس رفسنجان 19:00
نساجی 0 - 1 فولاد 19:00

یک هشتم جام حذفی

جمعه, 07 اردیبهشت

آلومینیوم 4(6) - 4(5) پرسپولیس 18:15

هفته 6 لیگ قهرمانان آسیا

سه‌شنبه, 14 آذر

پرسپولیس 1 - 2 الدحیل قطر 19:30
استقلال تاجیکستان 1 - 1 النصر عربستان 21:00
جدول مسابقات
رده نام تیم بازی تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 30 27 68
2 استقلال 30 25 67
3 سپاهان 30 27 57
4 تراکتور 30 21 56
5 ذوب آهن 30 0 42
6 ملوان 30 5 41
7 شمس آذر 30 0 39
8 آلومینیوم 30 -7 38
9 گل گهر 30 2 36
10 مس رفسنجان 30 -5 35
11 نساجی 30 -9 29
12 هوادار 30 -17 29
13 فولاد 30 -20 29
14 استقلال خوزستان 30 -11 28
15 پیکان 30 -13 27
16 صنعت نفت 30 -25 21
رده نام تیم بازی تفاضل امتیاز
1 النصر عربستان 6 6 14
2 پرسپولیس 6 0 8
3 الدحیل قطر 6 0 7
4 استقلال تاجیکستان 6 -6 3

ارتش سرخ

Perspolis

پرسپولیس

پرسپولیس

پرسپولیس

پرسپولیس

پرسپولیس

هواداران پرسپولیس

هواداران پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس

فوتبال

فوتبال